Ksiądz Biskup Świdnicki Ignacy Dec podjął decyzję o ustanowieniu Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Stosowny dekret został odczytany przez ks. Marka Korgula - koordynatora diecezjalnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Dniu Papieskim 12 października 2008 r. w auli Świdnickiej Kurii Biskupiej. Na spotkaniu obecni byli: p. Mieczysława Stępień - dyrektor Delegatury Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu, dyrektorzy, przedstawiciele nauczycieli i uczniów szkół im. Jana Pawła II, przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za sprawy oświaty w Świdnicy, a także dyrektorzy i przedstawiciele nauczycieli szkół świdnickich.

Na terenie Diecezji Świdnickiej istnieje "diecezjalna rodzina" szkół Jana Pawła II, która nawiązuje do ogólnopolskiej Rodziny Szkół Papieskich. Celem "diecezjalnej rodziny" jest m. in.:

  • upowszechnianie nauczania Jana Pawła II
  • współpraca pomiędzy szkołami im. Jana Pawła II w zakresie tworzenia programów wychowawczych opartych o nauczanie Ojca Świętego;
  • integracja środowisk szkolnych - poznawanie siebie, dzielenie osiągnięciami w zakresie nauczania, podejmowanie wspólnych działań także na płaszczyźnie diecezjalnej;
  • ożywienie kontaktów duszpasterskich z nauczycielami tych szkół;
  • podejmowanie duchowych zobowiązań - wspólna modlitwa za Ojca Świętego

Dniem wspólnoty dla diecezjalnej Rodziny Szkół Jana Pawła II jest Dzień Papieski obchodzony w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Ojca Świętego. Troskę duszpasterską nad "rodziną szkół Jana Pawła II" sprawuje Wydział Katechetyczny Świdnickiej Kurii Biskupiej i Duszpasterstwo Nauczycieli Diecezji Świdnickiej.