Programy i podręczniki do nauki religii w szkole 2019/2020

 

Informacja w sprawie podręczników do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2020/2021.

1. Nowe programy i podręczniku będą sukcesywnie wdrażane od roku szkolnego 2020/2021. W roku szkolnym 2019/2020 będzie jeszcze obowiązywała uchwała Komisji Wychowania Katolickiego KEP (z dnia 14 lutego 2017 r.) w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”.

2. Odnośnie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych:

   a. uczniowie klas I po III klasie gimnazjum rozpoczynają naukę w klasie I trzyletniej szkoły branżowej pierwszego stopnia, trzyletniego liceum ogólnokształcącego lub czteroletniego technikum. Realizują program i korzystają z podręczników przewidzianych dla klas I dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych.

   b. Natomiast uczniowie klas I szkół ponadpodstawowych – po VIII klasie szkoły podstawowej – rozpoczynają naukę w klasie I trzyletniej szkoły branżowej pierwszego stopnia, czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub pięcioletniego technikum. Realizują program i korzystają z podręczników przewidzianych dla klas III dotychczasowych gimnazjów.

 

Marek Korgul
dyrektor Wydziału Katechetycznego
Świdnickiej Kurii Biskupiej

 

KOMISJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO

KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

01-015 Warszawa, Skwer Kardynała Wyszyńskiego 6

Warszawa, 5 sierpnia 2020 r.

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DONAUCZANIA RELIGII

OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2020/21

PRZEDSZKOLE

Podstawa programowa katechezy z 8 VI 2018

Program ogólnopolski nr AZ-0-01/18 z 19 IX 2018: Spotykamy Jezusa

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-04-01/18-PO-3/20

Kocham Pana Jezusa, red. P. Płaczek,

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

Bez ograniczeń

 

Program ogólnopolski nr AZ-0-01/20 z 28 I 2020: TAK dla Jezusa

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Grupa sześciolatków (klasa 0) nr AZ-04-01/20-KI-1/20

Tak! Jezus mnie kocha, red. Ks. K. Mielnicki E. Kondrak,

Wydawnictwo Jedność, Kielce

Bez ograniczeń

 

Program ogólnopolski nr AZ-0-03/20 z 24 VII 2020: Kochani przez Boga

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Grupa pięciolatków nr AZ-03-03/20-WA-4/20

Jesteśmy dziećmi Bożymi, red. A. Rayzacher-Majewska i inni,

WydawnictwoKatechetyczne, Warszawa-Olsztyn

Bez ograniczeń

Grupa sześciolatków nr AZ-03-03/20-WA-5/20

Z Panem Jezusem, red. B. Śmigiera, A. Rayzacher-Majewska i inni,

WydawnictwoKatechetyczne, Warszawa-Olsztyn

Bez ograniczeń

 

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

Program ogólnopolski nr AZ-0-01/10 z 9 VI 2010: Kochamy dobrego Boga

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Grupa trzylatków nr AZ-01-01/10-KR-1/11

Nasza Boża rodzina, red. W. Kubik, WAM, Kraków

31 VIII 2024

Grupa czterolatków nr AZ-02-01/10-KR-1/11

Bóg kocha dzieci, red. W. Kubik, WAM, Kraków

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-KR-1/11

Jesteśmy dziećmi Boga, red. W. Kubik, WAM, Kraków

ogólnopolski

Grupa trzy- i czterolatków nr AZ-01-01/10-PO-1/12

Pan Bóg kocha dzieci, red. J. Szpet, D. Jackowiak,

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

31 VIII 2024

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-PO-1/11

Jesteśmy dziećmi Bożymi, red. J. Szpet, D. Jackowiak,

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

ogólnopolski

Grupa trzy- i czterolatków nr AZ-01-01/10-KR-1/13

Bóg nas kocha, red. T. Panuś, A. Kielian, D. Pawłowska,

Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków

31 VIII 2024

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-KR-16/13

Jesteśmy dziećmi Bożymi , red. T. Panuś, A. Kielian, D. Pawłowska,

Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków

ogólnopolski

Grupa trzy-, czterolatków nr AZ-01-01/10-RA-2/12

Pan Bóg kocha dzieci, red. S. Łabendowicz,

Wydawnictwo Ave, Radom

31 VIII 2024

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-RA-1/11

Jesteśmy dziećmi Bożymi, red. S. Łabendowicz,

Wydawnictwo Ave, Radom

ogólnopolski

Grupa czterolatków nr AZ-02-01/10-LU-5/12

Pan Bóg kocha dzieci, red. M. Zając,

Wydawnictwo Gaudium, Lublin

31 VIII 2024

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-LU-1/12

Jestem dzieckiem Bożym, red. M. Zając,

Wydawnictwo Gaudium, Lublin

ogólnopolski

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-PL-1/13

Jesteśmy rodziną Boga, red. A. Krasiński,

Płocki Instytut Wydawniczy, Płock

31 VIII 2024

ogólnopolski

Grupa trzylatków nr AZ-01-01/10-KI-1/15

Radosne dzieci Boże, red. J. Czerkawski,

Wydawnictwo Jedność, Kielce

31 VIII 2024

 

Grupa czterolatków nr KI-02-01/10-KI-3/16

Świat dziecka Bożego, red. D. Kurpiński, J. Snopek,

Wydawnictwo Jedność, Kielce

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-KI-2/15

Spotkania dzieci Bożych, D. Kurpiński, J. Snopek,

Wydawnictwo Jedność, Kielce

ogólnopolski

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-WA-1/17

Jesteśmy dziećmi Bożymi,  red. A. Rayzacher-Majewska i inni,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa-Olsztyn

31 VIII 2024

 

Grupa sześciolatków nr AZ-04-01/10-WA-2/17

Z Panem Jezusem, red. B. Śmigiera, A. Rayzacher-Majewska i inni,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa-Olsztyn

31 VIII 2024

 

 

Podstawa programowa katechezy z 20 VI 2001

Program ogólnopolski nr AZ-0-03/1 z 10 III 2003: Radość dzieci Bożych

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-03-03/1-01

Wędrowanie z Bogiem, s. T. Biłyk, I. Czarnecka, T. Czarnecka,

B. Surma, WAM, Kraków

31 VIII 2024

 

Program ogólnopolski nr AZ-0-03/2 z 10 III 2003: Jezus mnie kocha

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-03-03/2-0

Jezus mnie kocha, red. S. Łabendowicz, Radom-Sandomierz

31 VIII 2024

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-03-03/2-6

Mogę zaufać Jezusowi, red. R. Lis, Gaudium, Lublin

31 VIII 2024

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-03-03/2-10

A. Podgórska, A. Tulej, Bóg jest blisko,

Centrum Katechetyczne Archidiecezji, Warszawa

31 VIII 2024

 

Program ogólnopolski dla kl. 0 nr AZ-0w-03/3 z 10 III 2003: Pan Jezus mnie kocha

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-03-03/3-0

Pan Jezus mnie kocha, red. R. Czekalski, A. Krasiński, E. Zielińska,

Płocki Instytut Wydawniczy, Płock

31 VIII 2024

 

Program ogólnopolski nr AZ-0-04/3 z 26 III 2004: W radości dzieci Bożych, opr. T. Śmiech

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-03-04/3-0

M. Piątek, W świecie mojego Boga, Jedność, Kielce

31 VIII 2024

Klasa 0 (grupa sześciolatków) nr AZ-03-04/3-1

Kocham dobrego Boga, red. E. Osewska, J. Stala, Jedność, Kielce

 

Program ogólnopolski nr AZ-0-04/4 z 26 III 2004: Jesteśmy dziećmi Boga, opr. J. Szpet, D. Jackowiak

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa 0 (poziom III) nr AZ-03-04/4-0

Przychodzimy do Pana Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak,

Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

31 VIII 2024

 

Program ogólnopolski nr AZ-0-05/2 z 16 VI 2005: W dziele stworzenia odkrywam miłość Boga

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-03-05/2-0

W dziele stworzenia odkrywam miłość Boga,

M. Wiadrowska-Gliszczyńska, D. Włoczewska, Errata, Toruń

31 VIII 2024

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY I-IV)

Podstawa programowa katechezy z 8 VI 2018

Program ogólnopolski nr AZ-1-01/18 z 19 IX 2018: Zaproszeni na ucztę z Jezusem

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/18-PO-1/20

Spotkanie z Bogiem. Pan Bóg jest naszym Ojcem,

red. Ks. P. Płaczek, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/18-KI-4/20

Poznaję Boży świat, red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek,

Jedność, Kielce.

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/18-KR-3/20

Bóg – nasz Ojciec, red. Władysław Kubik SJ, Bartłomiej Bester, Teresa Czarnecka, Anna Duka, WAM, Kraków

bez ograniczeń

 

 

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

Program ogólnopolski nr AZ-1-01/10 z 9 VI 2010: W drodze do Wieczernika

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-KR-1/11

Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa, red. W. Kubik, WAM, Kraków

31 VIII 2021

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-KR-1/12

Kochamy Pana Jezusa, red. W. Kubik, WAM, Kraków

31 VIII 2022

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-KR-14/13

Przyjmujemy Pana Jezusa, red. W. Kubik, WAM, Kraków

31 VIII 2023

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-KR-7/15

Elementarz dziecka Bożego. Drogi przyjaciół Pana Jezusa – Jezus prowadzi, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2021

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-PO-1/11

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak,

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

31 VIII 2021

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-PO-1/12

Kochamy Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak,

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

31 VIII 2022

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-PO-1/13

Przyjmujemy Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak,

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

31 VIII 2023

 

Program ogólnopolski nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012: W rodzinie dzieci Bożych

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/12-KI-1/12

Żyjemy w Bożym świecie, red. K. Mielnicki, E. Kondrak,

B. Nosek, Jedność, Kielce

31 VIII 2021

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/12-KI-3/12

Idziemy do Jezusa, red. E. Kondrak, J. Czerkawski, Jedność, Kielce

31 VIII 2022

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/12-KI-4/13

Jezus jest z nami, red. J. Czerkawski,E. Kondrak, B. Nosek,

Jedność, Kielce

31 VIII 2023

kielecka

Klasa I szkoły podstawowej nr KI-11-01/12-KI-2/16

Jezus nas kocha, D. Kurpiński, J. Snopek, red. J. Czerkawski,

E. Kondrak,Jedność, Kielce

31 VIII 2021

 

Program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9 VI 2010: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-KR-2/12

Zaproszeni przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2024

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-PO-1/11

Jestem chrześcijaninem, red. J. Szpet, D. Jackowiak,

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

31 VIII 2024

 

Program ogólnopolski nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012: Odkrywamy tajemnice Bożego świata

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-02/12-KI-1/12

Miejsca pełne BOGActw, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek,

Jedność, Kielce

31 VIII 2024

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY V-VIII)

Podstawa programowa katechezy z 8 VI 2018

Program ogólnopolski nr AZ-2-01/18 z 19 IX 2018: Bóg kocha i zbawia człowieka

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-21-01/18-PO-2/20

Bóg szuka człowieka, red. Ks. Marcin Wojtasik, s. Beata Zawiślak,

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-21-01/18-KR-2/20

Szukam cię, red. Władysław Kubik SJ, Teresa Czarnecka,

WAM, Kraków

bez ograniczeń

 

Program ogólnopolski nr AZ-2-02/20 z 11 V 2020: Przez prawdę, dobro i piękno zdobywamy świętość

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-21-01/20-KI-2/20

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy, red. Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Wydawnictwo Jedność, Kielce

bez ograniczeń

 

 

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

Program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9 VI 2010: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/10-KR-5/13

Obdarowani przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2021

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/10-KR-1/14

Przemienieni przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2022

ogólnopolski

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/10-PO-1/12

Wierzę w Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak,

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

31 VIII 2021

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/10-PO-2/13

Wierzę w Kościół, red. J. Szpet, D. Jackowiak,

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

31 VIII 2022

 

Program ogólnopolski nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012: Odkrywamy tajemnice Bożego świata

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-02/12-KI-1/13

Spotkania uBOGAcające, red. K. Mielnicki, E. Kondrak,

E. Paraszewska, Jedność, Kielce

31 VIII 2021

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-02/12-KI-3/14

Tajemnice BOGAtego życia, red. K. Mielnicki, E. Kondrak,

E. Parszewska, Jedność, Kielce

31 VIII 2022

 

 

Program ogólnopolski nr AZ-3-01/10 z 9 VI 2010: Pójść za Jezusem Chrystusem

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa VII szkoły podstawowej nr AZ-31-01/10-KR-1/11

Szukam was, red. W. Kubik, WAM, Kraków

31 VIII 2023

Klasa VIII szkoły podstawowej nr AZ-32-01/10-KR-3/12

Jestem z wami, red. W. Kubik, WAM, Kraków

31 VIII 2024

ogólnopolski

Klasa VII szkoły podstawowej nr AZ-31-01/10-KR-2/12

Jezus uczy i zbawia, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2023

Klasa VIII szkoły podstawowej nr AZ-32-01/10-KR-12/13

Jezus działa i zbawia, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2024

ogólnopolski

Klasa VII szkoły podstawowej nr AZ-31-01/10-PO-1/11

Spotkanie ze Słowem, red. J. Szpet, D. Jackowiak,

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

31 VIII 2023

Klasa VIII szkoły podstawowej nr AZ-32-01/10-PO-1/12

Aby nie ustać w drodze, red. J. Szpet, D. Jackowiak,

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

31 VIII 2024

 

Program ogólnopolski nr AZ-3-01/13 z 9 IV 2013: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin?

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa VII szkoły podstawowej nr AZ-31-01/13-KI-3/13

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa, red. K. Mielnicki, E. Kondrak,

E. Parszewska, Jedność, Kielce

31 VIII 2023

Klasa VIII szkoły podstawowej nr AZ-32-01/13-KI-4/14

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, red. K. Mielnicki, E. Kondrak,

E. Parszewska, Jedność, Kielce

31 VIII 2024

 

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA: LICEUM CZTEROLETNIE I TECHNIKUM PIĘCIOLETNIE

Podstawa programowa katechezy z 8 VI 2018

Program ogólnopolski nr AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18 z 19 IX 2018:

 Z Bogiem w dorosłe życie

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I liceum i technikum nr AZ-31-01/18-PO-4/20

Szukam wolności, red. Ks. R. Mazur,

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

 

ogólnopolski

Klasa I liceum i technikum nr AZ-31-01/18-KI-5/20

Szczęśliwi, którzy żyją wolnością, red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,

Wydawnictwo Jedność, Kielce

bez ograniczeń

 

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-01/10 z 9 VI 2010: Świadek Chrystusa

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa II liceum i technikum nr AZ-41-01/10-KR-1/12

Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele, red. Z. Marek,

WAM, Kraków

31 VIII 2021

ogólnopolski

Klasa II liceum nr AZ-41-01/10-PO-1/11

Moje miejsce w Kościele, red. J. Szpet, D. Jackowiak,

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

31 VIII 2021

 

Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-03/12 z 30 V 2012: Żyć, aby wierzyć i kochać

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa II liceum i technikum nr AZ-41-03/12-KI-1/12

W blasku Bożej prawdy, red. T. Śmiech, E. Kondrak,

Jedność, Kielce

31 VIII 2021

 

Program dla ogólnopolski dla liceum i technikum nr AZ-4-06/12 z 22 X 2012: Bądźcie mocni!

 

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA: LICEUM TRZYLETNIE I TECHNIKUM CZTEROLETNIE

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-01/10 z 9 VI 2010: Świadek Chrystusa

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa II liceum i technikum nr AZ-42-01/10-KR-6/13

Drogi świadków Chrystusa w świecie, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2021

Klasa III liceum i IV technikum nr AZ-43-01/10-KR-3/14

Drogi świadków Chrystusa w rodzinie, red. Z. Marek, WAM, Kraków

31 VIII 2022

ogólnopolski

Klasa II liceum nr AZ-42-01/10-PO-1/12

Moje miejsce w świecie, red. J. Szpet, D. Jackowiak,

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

31 VIII 2021

Klasa III liceum nr AZ-43-01/10-PO-1/14

Moje miejsce w rodzinie, red. J. Szpet, D. Jackowiak,

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

31 VIII 2022

 

Program ogólnopolski dla technikum nr AZ-4-01/12 z 30 V 2012: Żyć, aby wierzyć i kochać

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa III technikum nr AZ-43-01/12-KI-2/14

Za progiem nadziei, red. S. Mazur, B. Nosek, K. Rokosz,

Jedność, Kielce

31 VIII 2022

 

Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-03/12 z 30 V 2012: Żyć, aby wierzyć i kochać

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa II liceum, II i III technikum nr AZ-42-03/12-KI-2/13

Na drogach wiary, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek,

Jedność, Kielce

31 VIII 2021

Klasa III liceum i IV technikum nr AZ-43-03/12-KI-1/14

W bogactwie miłości, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek,

Jedność, Kielce

31 VIII 2022

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA: SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA ORAZ SZKOŁA ZAWODOWA

Podstawa programowa katechezy z 8 VI 2018

Program ogólnopolski nr AZ-5-01/18 oraz z 19 IX 2018: Ku dorosłości

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I szkoły branżowej  nr AZ-51-01/18-KI-3/20

Jestem chrześcijaninem. Wierzę, red. B. Nosek, K. Rokosz,

Jedność, Kielce

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I szkoły branżowej  nr AZ-51-01/18-PO-5/20

Droga do dojrzałej wiary, red. Ks. R. Mazur, Ks. M. Wojtasik,

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

 

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

Program ogólnopolski dla szkoły zawodowej nr AZ-5-07/12 z 22 X 2012: Bądźcie mocni!

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa II szkoły branżowej I stopnia nr AZ-52-07/12-KR-8/13

Mocni nadzieją, red. T. Panuś, R. Chrzanowska,

Wyd. św. Stanisława, Kraków

31 VIII 2021

Klasa III szkoły zawodowej nr AZ-53-07/12-KR-6/15

Mocni miłością, red. T. Panuś, R. Chrzanowska,

Wyd. św. Stanisława, Kraków

31 VIII 2022

 

 

SZKOŁY SPECJALNE

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

GN-9i-01/16 (z 22 VIII 2016) – dla archidiecezji gnieźnieńskiej – tytuł: W ramionach Ojca (A. Kielar, ks. J. Tomczak) – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym; do 31 VIII 2024.

 

Podstawa programowa katechezy z 20 VI 2001

AX-1i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0; do 31 VIII 2024.

AZ-1h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2024.

AX-2i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0; do 31 VIII 2024.

AZ-2h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2024.

AZ-3i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas VII-VIII szkoły podstawowej i I ponadpodstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AZ-30i-03/5-0; do 31 VIII 2024.

AZ-3h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas VII-VIII szkoły podstawowej i I ponadpodstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2024.

AZ-3d-05/1 (z 22 II 2005) – dla całej Polski – dla klas VII-VIII szkoły podstawowej i I ponadpodstawowej dla uczniów niesłyszących (s. M. Polak); do 31 VIII 2024.

AZ-5h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-II szkoły zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2024.