XXVII edycja Olimpiady Teologii Katolickiej – organizuje diecezja lubelska.

Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez miłosiernego Ojca

 

Cele Olimpiady Teologii Katolickiej:

- zainteresowanie uczniów wiedzą religijną;

- rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej;

- kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej;

- stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą.

 

Terminy:

- 23.11.2016 r. – zawody I stopnia (etap szkolny);

   miejsce realizacji: szkoły ponadgimnazjalne na terenie całej Polski

- 01.2017 r. – zawody II stopnia (etap diecezjalny – regionalny);

   miejsce realizacji: miejsca wyznaczone przez komitety diecezjalne 41 diecezji polskich

- 03 – 25.03.2017 r. – zawody III stopnia (etap ogólnopolski);

   miejsce realizacji: Lublin

 

 

Literatura

 

ETAP SZKOLNY

  1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003

- Łk 1,26-38

 

  1. Magisterium Kościoła:

- Sobór Watykański II, Konstytucja „Lumen gentium”, nr 68-69.

- KKK nr 50-67 (objawienie Publiczne i tzw. objawienia prywatne).

- KKK nr 1042-1050 (nadzieja nowego nieba i nowej ziemi).

- KKK nr 1817-1821 (nadzieja jako cnota chrześcijańska).

- Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, nr 13-14.

- Franciszek, Bulla ogłaszająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia „Misericordiae vultus”, nr 6-10. (http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/pl/giubileo/bolla.html)

- Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Fatimie 13 maja 1982 roku.

- List Episkopatu Polski na Niedzielę Biblijną (2012): Objawienie Boże a objawienia prywatne.

 - Franciszek, Ewangelia Maryi na Rok Jubileuszowy Miłosierdzia, Kielce 2015, s. 9-14 (Matka Miłosierdzia); s. 81-88 (Niewiasta nadziei).

 

  1. Opracowania:

- Budzik S., Wierzę w Boga Ojca. Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego, Lublin 2014, s. 45-49; 83-85.

- Bujak J., Aktualność orędzia fatimskiego w świetle postulatu nowej ewangelizacji, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2014), nr 21, s. 105-118.

- Kuźmiak K., Fatimska Matka Boża, w: Encyklopedia katolicka, tom 5, Lublin 1989, kol. 70-74.

 

ETAP DIECEZJALNY

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego oraz:

 

  1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003

- Łk 1,39-45

 

  1. Magisterium Kościoła:

- Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, nr 5-9.

- Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 49-50.

- Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Europa, nr 7-17.

- Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone 12 maja 1991 roku podczas czuwania w sanktuarium w Fatimie.

- Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Fatimie 13 maja 1991 roku.

- Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. i konsekracji kościoła Matki Bożej Fatimskiej (Zakopane, 7 czerwca 1997 roku).

- Franciszek, Katecheza podczas siódmej nadzwyczajnej jubileuszowej audiencji ogólnej  Nawrócenie przejawem Bożego miłosierdzia: http://papiez.wiara.pl/doc/3243222.Nawrocenie-przejawem-Bozego-milosierdzia

- Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej Przebaczenie najwspanialszym znakiem Bożego miłosierdzia: http://papiez.wiara.pl/doc/3059999.Przebaczenie-najwspanialszym-znakiem-Bozego-milosierdzia

- Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej Wytrwała modlitwa pozwala doświadczyć Bożego miłosierdzia: http://papiez.wiara.pl/doc/3182585.Wytrwala-modlitwa-pozwala-doswiadczyc-Bozego-milosierdzia 

 

  1. Opracowania:

- Budzik S., Ufam Synowi Bożemu. Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego, Lublin 2015, s. 43-49.

- Kłoczowski J.A., „Wyobraźnia miłosierdzia” (medytacja nad słowami Jana Pawła II): http://www.tischner.org.pl/jan-andrzej-kloczowski-op/wyobraznia_milosierdzia

- Kudasiewicz J., Matka Odkupiciela. Medytacje biblijne, Kielce 1996, s. 75-79.

 

ETAP OGÓLNOPOLSKI

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz:

 

  1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003

 - Łk 1,46-55

 

  1. Magisterium Kościoła:

- Paweł VI, Adhortacja Signum Magnum, Watykan 1967.

- Jan Paweł II, List Rosarium Virginis Mariae, nr 12-17.

- Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Fatimie 13 maja 2000 roku.

- Trzecia część tajemnicy fatimskiej – Komentarz teologiczny prefekta Kongregacji Nauki Wiary kardynała Josepha Ratzingera, w: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 390-405.

- Papież Franciszek, Ewangelia Maryi na Rok Jubileuszowy Miłosierdzia, Kielce 2015, s. 161-168 (Młodzi i Maryja); 183-189 (Matka ewangelizacji).

 

  1. Opracowania:

- Oświadczenie kard. Sodano z dnia 13 maja 2000 roku, w: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 376-379.

- Prezentacja orędzia fatimskiego przez kard. T. Bertone, w: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 381-387.

- Tekst trzeciej części Tajemnicy Fatimskiej, w: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 388-389.

- Kudasiewicz J., Matka Odkupiciela. Medytacje biblijne, Kielce 1996, s. 58-63.

- Napiórkowski S.C., Służebnica Pana, Lublin 2004, s. 131-139.

- Pek K., Przesłanie z Fatimy w komentarzach Pawła VI i Jana Pawła II, w: Signum magnum – duchowość maryjna, „Homo meditans”, t. 23, red. M. Chmielewski, Lublin 2002, s. 285-299.

- Wojtkiewicz K., Problem recepcji trzeciej Tajemnicy Fatimskiej po jej ogłoszeniu, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2014), nr 21, s. 203-212.

 

Prosimy katechetów młodzieży ponadgimnazjalnej o zainteresowanie i przygotowanie uczniów do udziału w tej olimpiadzie. Szczegółowe informacje podane są w Internecie:

 

http://www.otk.pl