Czerwiec to czas, kiedy dobiega końca rok szkolny i katechetyczny.  Dekanalni animatorzy katechezy spotkali się 7 czerwca b.r. w Świdnickiej Kurii Biskupiej z ks. Markiem Korgulem – Dyrektorem Wydziału Katechetycznego, aby omówić bieżące sprawy dotyczące katechezy i podsumować mijający rok katechetyczny. Obecni byli także ks. wizytatorzy: ks.Damian Mroczkowski i ks. Damian Fleszer.

Na początku zebrani wspólnie odmówili modlitwę przedpołudniową Liturgii Godzin z krótkim rozważaniem.  Następnie ks. Marek Korgul przywitał wszystkich i oddał głos ks. Tadeuszowi Farysiowi – Dyrektorowi Papieskich Dzieł Misyjnych diecezji świdnickiej, który podziękował katechetom za zaangażowanie w sprawy misji i zachęcił do dalszej współpracy w tym ważnym dziele Kościoła.

Podczas spotkania ks. Dyrektor odniósł się do bieżących spraw dotyczących katechezy w szkołach i w parafiach. Ponadto zostały podjęte zagadnienia dotyczące obowiązków katechetów, wniosków z obserwacji katechez, przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania. Omówione były również regulacje o ochronie danych osobowych, które dotyczą uczniów uczestniczących w katechezie.

Animatorzy katechezy zreferowali sprawy katechetyczne z poszczególnych dekanatów. Zaplanowano najważniejsze wydarzenia wynikające z kalendarium katechetyczne na przyszły rok szkolny 2018/2019. Katecheci zostali zachęceni, aby angażować uczniów w konkursy diecezjalne i dekanalne.

Spotkania dekanalnych animatorów katechezy w diecezji świdnickiej odbywają się dwa razy w roku. Po spotkaniu z ks. Dyrektorem Wydziału Katechetycznego, animatorzy przekazują informacje i wytyczne katechetom w poszczególnych dekanatach.