Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej

(Informacja jest adresowana głównie do księży proboszczów poszukujących katechetów do przedszkoli)

 

Nowy Rok na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu przyniósł ze sobą nowe możliwości. Już 23 lutego br. rozpoczną się pierwsze zajęcia na nowopowstałych Podyplomowych Studiach Katechezy Przedszkolnej.

Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy licencjata lub magistra) w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego i chcą uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela religii katolickiej w przedszkolach. Studia trwają dwa semestry. Więcej informacji.

 

Kierownik studiów:
ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czas trwania studiów:
Studia trwają dwa semestry (letni 2017/2018 i zimowy 2018/2019).

Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 13.30 do 19.15 (gmach główny PWT, pl. Katedralny 1, Wrocław).

Pierwsze zajęcia 23 lutego 2018 r., godz. 13.30.

 

Program studiów spełnia wymogi Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii z dnia 31.05.2016 r. oraz Uchwały Konferencji Episkopatu Polski w sprawie minimalnych wymogów w kształceniu nauczycieli religii z dnia 7.06.2016 r. Program studiów został zatwierdzony przez Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (Zatwierdzenie KEP)

 

Rekrutacja na Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej trwa od 2 stycznia do 2 marca 2018 r.

Kandydaci składają z Dziekanacie PWT następujące dokumenty:

* podanie o przyjęcie oraz kwestionariusz osobowy wg wzoru podanego przez PWT (doc, pdf);

* życiorys;

* odpis dyplomu ukończenia studiów (pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego);

* 3 fotografie;

* świadectwo moralności proboszcza lub, w szczególnych przypadkach, innego duszpasterza, a osoby duchowne i konsekrowane – zezwolenie przełożonego.

Liczba miejsc na pierwszym roku studiów jest ograniczona. Kandydaci są przyjmowani według kolejności miejsc na liście rankingowej tworzonej według dwóch kryteriów:

  1. pozytywne świadectwo moralności kandydata;
  2. kolejność zgłoszeń kandydatów (data złożenia dokumentów w dziekanacie PWT).

Koszt studiów: 1500 zł za każdy semestr.
Opłata rekrutacyjna: 70 zł.

 

Więcej informacji na stronie Uczelni: www.pwt.wroc.pl w dziale STUDIA PODYPLOMOWE (link: http://www.pwt.wroc.pl/index.php/studia-podyplomowe/katechezy-przedszkolnej)

oraz REKRUTACJA(link: http://www.pwt.wroc.pl/index.php/studia-podyplomowe1/228-rekrutacja/podyplomowe-studia-katechezy-przedszkolnej/1849-podyplomowe-studia-katechezy-przedszkolnej

 

Jeśli ksiądz proboszcz uzna, że nauczycielka przedszkola mogłaby prowadzić także zajęcia z religii rzymskokatolickiej w przedszkolu, to może zaproponować jej odbycie wyżej wymienionych studiów podyplomowych w celu uzyskania wymaganych kwalifikacji.

Ks. Marek Korgul
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Świdnickiej Kurii Biskupiej