Z okazji przypadającego dziś Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Drogim Katechetom, Nauczycielom Wychowawcom i Pracownikom oświaty najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa w dziele kształtowania serc i umysłów młodego pokolenia, a także satysfakcji z pełnienia pięknego i niezwykle odpowiedzialnego posłannictwa na rzecz naszej Ojczyzny w imieniu Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej składa ks. dr Marek Korgul – dyrektor