Drodzy katecheci,

Ukazał się dokument Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Został on zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP 19 września 2018 r. Dokument jest zgodny z założeniami zawartymi w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce zatwierdzonej 8 czerwca 2018 r. Program uwzględnia zmiany wprowadzone w związku z reformą systemu oświaty.

Etapy edukacyjne zawierają podział na poziomy nauczania (poszczególne klasy) i działy materiału. Każdy dział zawiera: cele katechetyczne, treści nauczania, wymagania szczegółowe, postawy, które nie podlegają ocenie szkolnej oraz korelację z edukacją szkolną.

Program do każdej klasy zawiera także wskazania do jego realizacji, a każdy etap edukacyjny zakończony jest wskazaniami na temat współpracy katechety z rodziną i parafią.

Zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii oraz oceny podręczników wraz ze zmianami wprowadzonymi w dniu 5 grudnia 2018 roku informuję, że:

Programy nauczania i podręczniki zgodne z nową „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, mogą najwcześniej obowiązywać:

1) od dnia 1 września 2020 roku w grupach przedszkolnych oraz klasach I i V szkoły podstawowej;

2) od dnia 1 września 2021 roku w klasach II i VI szkoły podstawowej;

3) od dnia 1 września 2022 roku w klasach: III i VII szkoły podstawowej;

4) od dnia 1 września 2023 roku w klasach: IV i VIII szkoły podstawowej.

5) od dnia 1 września 2020 roku dla klas I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);

6) od dnia 1 września 2021 roku dla klas II szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);

7) od dnia 1 września 2022 roku dla klas III szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia);

8) od dnia 1 września 2023 roku dla klas IV szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum), klasy V technikum oraz szkoły branżowej II stopnia.

„Program nauczania religii” z dnia 19 września 2018 roku obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku, pod warunkiem stosowania podręczników zatwierdzonych w oparciu o ten program.

ks. Marek Korgul

dyrektor Wydziału Katechetycznego

Świdnickiej Kurii Biskupiej