Programy i podręczniki do nauczania religii

obowiązujące w roku szkolnym 2018/19

 

Przedszkole

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

Program ogólnopolski nr AZ-0-01/10 z 9 VI 2010: Kochamy dobrego Boga

 

 

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Grupa trzylatków nr AZ-01-01/10-KR-1/11

Nasza Boża rodzina, red. W. Kubik, WAM, Kraków

bez ograniczeń

Grupa czterolatków nr AZ-02-01/10-KR-1/11

Bóg kocha dzieci, red. W. Kubik, WAM, Kraków

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-KR-1/11

Jesteśmy dziećmi Boga, red. W. Kubik, WAM, Kraków

ogólnopolski

Grupa trzy- i czterolatków nr AZ-01-01/10-PO-1/12

Pan Bóg kocha dzieci, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-PO-1/11

Jesteśmy dziećmi Bożymi, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

ogólnopolski

Grupa trzy- i czterolatków nr AZ-01-01/10-KR-1/13

Bóg nas kocha, red. T. Panuś, A. Kielian, D. Pawłowska, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków

bez ograniczeń

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-KR-16/13

Jesteśmy dziećmi Bożymi , red. T. Panuś, A. Kielian, D. Pawłowska, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków

ogólnopolski

Grupa trzy-, czterolatków nr AZ-01-01/10-RA-2/12

Pan Bóg kocha dzieci, red. S. Łabendowicz, Wydawnictwo Ave, Radom

bez ograniczeń

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-RA-1/11

Jesteśmy dziećmi Bożymi, red. S. Łabendowicz, Wydawnictwo Ave, Radom

ogólnopolski

Grupa czterolatków nr AZ-02-01/10-LU-5/12

Pan Bóg kocha dzieci, red. M. Zając, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

bez ograniczeń

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-LU-1/12

Jestem dzieckiem Bożym, red. M. Zając, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

Lubelska

Grupa sześciolatków, klasa 0 nr LU-04-01/10-LU-1/17

Jezus moim przyjacielem, red. M. Zając, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

31 VIII 2020

ogólnopolski

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-PL-1/13

Jesteśmy rodziną Boga, red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock

bez ograniczeń

ogólnopolski

Grupa trzylatków nr AZ-01-01/10-KI-1/15

Radosne dzieci Boże, red. J. Czerkawski, Wydawnictwo Jedność, Kielce

bez ograniczeń

Grupa czterolatków nr KI-02-01/10-KI-3/16

Świat dziecka Bożego, red. D. Kurpiński, J. Snopek, Wydawnictwo Jedność, Kielce

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-KI-2/15

Spotkania dzieci Bożych, D. Kurpiński, J. Snopek, Wydawnictwo Jedność, Kielce

ogólnopolski

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-WA-1/17

Jesteśmy dziećmi Bożymi, red. A. Rayzacher-Majewska i inni, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa-Olsztyn

bez ograniczeń

Grupa sześciolatków nr AZ-04-01/10-WA-2/17

Z Panem Jezusem, red. B. Śmigiera, A. Rayzacher-Majewska i inni, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa-Olsztyn

bez ograniczeń

 

klasa zerowa w oddziałach szkolnych i przedszkolnych

Podstawa programowa katechezy z 20 VI 2001

Program ogólnopolski nr AZ-0-03/1 z 10 III 2003: Radość dzieci Bożych

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-03-03/1-01

s. T. Biłyk, I. Czarnecka, T. Czarnecka, B. Surma, Wędrowanie z Bogiem, WAM, Kraków

31 VIII 2019

 

Program ogólnopolski nr AZ-0-03/2 z 10 III 2003: Jezus mnie kocha

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-03-03/2-0

Jezus mnie kocha, red. S. Łabendowicz, Radom-Sandomierz

31 VIII 2019

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-03-03/2-6

Mogę zaufać Jezusowi, red. R. Lis, Gaudium, Lublin

31 VIII 2019

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-03-03/2-10

A. Podgórska, A. Tulej, Bóg jest blisko, Centrum Katechetyczne Archidiecezji, Warszawa

31 VIII 2019

 

Program ogólnopolski dla kl. 0 nr AZ-0w-03/3 z 10 III 2003: Pan Jezus mnie kocha

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-03-03/3-0

Pan Jezus mnie kocha, red. R. Czekalski, A. Krasiński, E. Zielińska, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock

31 VIII 2019

 

Program ogólnopolski nr AZ-0-04/3 z 26 III 2004: W radości dzieci Bożych, opr. T. Śmiech

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-03-04/3-0

M. Piątek, W świecie mojego Boga, Jedność, Kielce

31 VIII 2019

Klasa 0 (grupa sześciolatków) nr AZ-03-04/3-1

Kocham dobrego Boga, red. E. Osewska, J. Stala, Jedność, Kielce

 

Program ogólnopolski nr AZ-0-04/4 z 26 III 2004: Jesteśmy dziećmi Boga, opr. J. Szpet, D. Jackowiak

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa 0 (poziom III) nr AZ-03-04/4-0

Przychodzimy do Pana Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

31 VIII 2019

 

Program ogólnopolski nr AZ-0-05/2 z 16 VI 2005: W dziele stworzenia odkrywam miłość Boga

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa 0 nr AZ-03-05/2-0

M. Wiadrowska-Gliszczyńska, D. Włoczewska, W dziele stworzenia odkrywam miłość Boga, Errata, Toruń

31 VIII 2019

 

Szkoła podstawowa

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

Program ogólnopolski nr AZ-1-01/10 z 9 VI 2010: W drodze do Wieczernika

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-KR-1/11

Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa, red. W. Kubik, WAM, Kraków

bez ograniczeń

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-KR-1/12

Kochamy Pana Jezusa, red. W. Kubik, WAM, Kraków

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-KR-14/13

Przyjmujemy Pana Jezusa, red. W. Kubik, WAM, Kraków

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-KR-7/15

Elementarz dziecka Bożego. Drogi przyjaciół Pana Jezusa – Jezus prowadzi, red. Z. Marek, WAM, Kraków

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-PO-1/11

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-PO-1/12

Kochamy Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-PO-1/13

Przyjmujemy Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

 

 

 

Program ogólnopolski nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012: W rodzinie dzieci Bożych

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/12-KI-1/12

Żyjemy w Bożym świecie, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce

bez ograniczeń

Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/12-KI-3/12
Idziemy do Jezusa, red. E. Kondrak, J. Czerkawski, Jedność, Kielce
Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/12-KI-4/13
Jezus jest z nami, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce

kielecka

Klasa I szkoły podstawowej nr KI-11-01/12-KI-2/16

Jezus nas kocha, D. Kurpiński, J. Snopek, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, Jedność, Kielce

31 VIII 2019

 

 

Program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9 VI 2010: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-KR-2/12

Zaproszeni przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków

bez ograniczeń

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/10-KR-5/13

Obdarowani przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/10-KR-1/14

Przemienieni przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-PO-1/11

Jestem chrześcijaninem, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/10-PO-1/12

Wierzę w Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/10-PO-2/13

Wierzę w Kościół, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

 

Program ogólnopolski nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012: Odkrywamy tajemnice Bożego świata

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-02/12-KI-1/12

Miejsca pełne BOGActw, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce

bez ograniczeń

Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-02/12-KI-1/13

Spotkania uBOGAcające, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Paraszewska, Jedność, Kielce

Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-02/12-KI-3/14

Tajemnice BOGAtego życia, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce

 

Program ogólnopolski nr AZ-3-01/10 z 9 VI 2010: Pójść za Jezusem Chrystusem

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa VII szkoły podstawowej nr AZ-31-01/10-KR-1/11

Szukam was, red. W. Kubik, WAM, Kraków

bez ograniczeń

ogólnopolski

Klasa VII szkoły podstawowej nr AZ-31-01/10-KR-2/12

Jezus uczy i zbawia, red. Z. Marek, WAM, Kraków

bez ograniczeń

 

Program ogólnopolski nr AZ-3-01/13 z 9 IV 2013: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin?

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa VII szkoły podstawowej nr AZ-31-01/13-KI-3/13

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce

bez ograniczeń

 

 

Gimnazjum

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

Program ogólnopolski nr AZ-3-01/10 z 9 VI 2010: Pójść za Jezusem Chrystusem

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/10-KR-3/12

Jestem z wami, red. W. Kubik, WAM, Kraków

bez ograniczeń

Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/10-KR-4/13

Chodźmy razem, red. W. Kubik, WAM, Kraków

ogólnopolski

Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/10-KR-12/13

Jezus działa i zbawia, red. Z. Marek, WAM, Kraków

bez ograniczeń

Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/10-KR-2/14

Jezus prowadzi i zbawia, red. Z. Marek, WAM, Kraków

ogólnopolski

Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/10-PO-1/12

Aby nie ustać w drodze, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/10-PO-3/13

Żyć w miłości Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

 

Program ogólnopolski nr AZ-3-01/13 z 9 IV 2013: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin?

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/13-KI-4/14

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce

bez ograniczeń

Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/13-KI-1/16

Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce

 

Liceum i technikum

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-01/10 z 9 VI 2010: Świadek Chrystusa

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I liceum i technikum nr AZ-41-01/10-KR-1/12

Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele, red. Z. Marek, WAM, Kraków

bez ograniczeń

Klasa II liceum i technikum nr AZ-42-01/10-KR-6/13

Drogi świadków Chrystusa w świecie, red. Z. Marek, WAM, Kraków

Klasa III liceum i IV technikum nr AZ-43-01/10-KR-3/14

Drogi świadków Chrystusa w rodzinie, red. Z. Marek, WAM, Kraków

ogólnopolski

Klasa I liceum nr AZ-41-01/10-PO-1/11

Moje miejsce w Kościele, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

bez ograniczeń

Klasa II liceum nr AZ-42-01/10-PO-1/12

Moje miejsce w świecie, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

Klasa III liceum nr AZ-43-01/10-PO-1/14

Moje miejsce w rodzinie, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

 

Program ogólnopolski dla technikum nr AZ-4-01/12 z 30 V 2012: Żyć, aby wierzyć i kochać

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa III technikum nr AZ-43-01/12-KI-2/14

Za progiem nadziei, red. S. Mazur, B. Nosek, K. Rokosz, Jedność, Kielce

bez ograniczeń

 

Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-03/12 z 30 V 2012: Żyć, aby wierzyć i kochać

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I liceum i technikum nr AZ-41-03/12-KI-1/12

W blasku Bożej prawdy, red. T. Śmiech, E. Kondrak, Jedność, Kielce

bez ograniczeń

Klasa II liceum i technikum nr AZ-42-03/12-KI-2/13

Na drogach wiary, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek Jedność, Kielce

Klasa III liceum i IV technikum nr AZ-43-03/12-KI-1/14

W bogactwie miłości, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek Jedność, Kielce

 

Szkoła zawodowa

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

Program ogólnopolski dla szkoły zawodowej nr AZ-5-01/10 z 9 VI 2010: Z Chrystusem przez świat

Program ogólnopolski dla szkoły zawodowej nr AZ-5-07/12 z 22 X 2012: Bądźcie mocni!

Diecezja

Podręczniki

Ograniczenia czasowe

ogólnopolski

Klasa I szkoły zawodowej nr AZ-51-07/12-KR-3/13

Mocni wiarą, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków

bez ograniczeń

Klasa II szkoły zawodowej nr AZ-52-07/12-KR-8/13

Mocni nadzieją, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków

Klasa III szkoły zawodowej nr AZ-53-07/12-KR-6/15

Mocni miłością, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków

 

Szkoły specjalne

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

  • GN-9i-01/16 (z 22 VIII 2016) – dla archidiecezji gnieźnieńskiej – tytuł: W ramionach Ojca (A. Kielar, ks. J. Tomczak) – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Podstawa programowa katechezy z 20 VI 2001

  • AX-1i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0; do 31 VIII 2019.
  • AZ-1h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2019.
  • AX-2i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0; do 31 VIII 2019.
  • AZ-2h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2019.
  • AZ-3i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AZ-30i-03/5-0; do 31 VIII 2019.
  • AZ-3h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2019.
  • AZ-3d-05/1 (z 22 II 2005) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów niesłyszących (s. M. Polak); do 31 VIII 2019.
  • AZ-5h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-II szkoły zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2019.

 

Przypominamy, że ukazały się podręczniki (materiały – do katechezy dzieci w wieku 6 lat, opracowane pod redakcją ks. prof. Mariana Zająca (KUL)