VI DIECEZJALNY KONKURS MISYJNY

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz kl. III szkół gimnazjalnych

Etap szkolny konkursu odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz kl. III szkół gimnazjalnych

Etap szkolny konkursu odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r.

  1. Pytania do przeprowadzenia I etapu w formie testowej i formularz protokołu, dostarczają organizatorzy (na adres e-mail katechetów) w dniu 19 listopada 2018 r.
  2. Protokół z etapu szkolnego należy przesłać do dnia 28 listopada 2018 r. na adres: Referat Misyjny Kurii Świdnickiej, pl. Jana Pawła II 1, 58-100 Świdnica.
  3. W II etapie konkursu udział biorą 3 osoby z każdej szkoły wyłonione w fazie etapu szkolnego.
  4. Zespoły reprezentujące szkołę w II etapie konkursu, gromadzą się, wraz z opiekunem w auli Kurii Świdnickiej w dniu 12 marca 2019 r. o godz. 10.00.

Organizatorzy przewidzieli nagrody:

  1. Dla wszystkich uczestników etapu diecezjalnego – dyplomy i książki.
  2. Trzy pierwsze miejsca – nagrody rzeczowe ( pamiątki z krajów misyjnych).