XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKO – PLASTYCZNY: Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem...

Cele konkursu:

 1. Przybliżenie postaci bł. Karoliny Kózkówny jako wzoru do naśladowania.
 2. Poznanie ideałów i wartości, którymi kierowała się w codziennym życiu i podczas

    walki o swoją wolność i godność.

 1. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
 2. Uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Temat wiodący tegorocznego konkursu:

Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu. (Jan Paweł II)

Zagadnienia rozszerzające temat:

 1. Ludzkość nie ma przyszłości bez rodziny (Benedykt XVI).
 2. Być razem to być dla siebie nawzajem.
 3. Odczytujmy znaki czasu w świetle Ewangelii.
 4. Boże, wskaż mi drogę, określ kierunek, wyznacz granicę, a trafię do Ciebie.
 5. Rodzina kolebką wartości.
 6. Bóg, Ojczyzna w naszych sercach.

Formy konkursowe:

 • praca plastyczna – format i technika dowolna
 • prace poetyckie

Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

 • klasy 0-III szkoły podstawowe (tylko praca plastyczna)
 • klasy IV-VI szkoły podstawowe (praca plastyczna lub tekst poetycki)
 • klasy VII, VIII i klasa gimnazjum (praca plastyczna lub tekst poetycki)
 • szkoły ponadgimnazjalne (praca plastyczna lub tekst poetycki)
 • dorośli (praca plastyczna lub tekst poetycki).

Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem i podpisanymi pracami konkursowymi należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 7 stycznia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Radłowskiej 67

33 –133 Wał –Ruda

telefon: 14 6782038