III OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAWA KANONICZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH - SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO: CHRZEST I BIERZMOWANIE

 1. Organizatorem konkursu „Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: Chrzest i Bierzmowanie” (dalej: Konkurs) jest Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanoniczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zwane dalej „Organizatorem”
 2. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu prawa kanonicznego; zachęcenie do lektury dokumentów Kościoła Katolickiego; formowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozwijania wiedzy; stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom warunków twórczej pracy z młodzieżą.
 3. Konkurs trwa od 20 października 2018 roku do dnia 2 kwietnia 2019 roku.
 4. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół licealnych, technicznych i branżowych, którzy ukończyli 18 rok życia lub są osobami powyżej 15 roku życia, posiadającymi zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (dalej: „Uczestnikami Konkursu”).
 5. Konkurs będzie przeprowadzony w dwu etapowej formie pisemnego testu:
 6. Etap szkolny: test jednokrotnego wyboru,
 7. Etap ogólnopolski: test wielokrotnego wyboru.
 8. Zgłoszenia szkoły do udziału w Konkursie należy przesłać do 31 października 2018 roku do godziny 23:59 WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dostępny pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d71DdbZ-jJHzPIhwj3Pu1QYVdRg4NVkTqIAFBuM4voeDOI/edit)

podając: nazwę i a szkoły, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe katechety odpowiedzialnego za etap szkolny, a także liczbę uczniów, którzy wezmą udział w Konkursie.

 1. Zgłoszenie do Konkursu może również nastąpić poprzez wysłanie zgłoszenia (Załącznik nr 1) na adres Koła Naukowego Prawa Kanonicznego Regula Iuris: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie można dokonać także w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłaj ąc zgłoszenie (załącznik nr 1) listem poleconym na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem ZGŁOSZENIE.

Przebieg Konkursu

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszym będzie etap szkolny, drugim etap ogólnopolski (finałowy), który odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, znajdujący się przy ulicy Dewajtis 5 w Warszawie.