OGÓLNOPOLSKI KONKURS „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI” – ROK SZKOLNY 2018/2019

XVIII edycja: „Z Janem Pawłem II na misyjnych drogach”

Informacje Ogólne:

Konkurs Mój Szkolny Kolega z Misji ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i ostatniej klasy gimnazjum. Organizatorami i realizatorami Konkursu jest Dzieło Pomocy „Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, przy współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Szczegółowe informacje na temat Konkursu oraz jego regulamin znajdują się na stronie internetowej: www.adgentes.misje.pl

Korespondencja konkursowa wyłącznie pocztą elektroniczną: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. Cele Konkursu:

  1. Rozwijanie w uczniach wrażliwości i budzenie ducha solidarności z dziećmi i młodzieżą w najuboższych krajach świata.
  2. Integracja uczniów wokół idei otwartości na inne kultury i tolerancji.
  3. Motywowanie społeczności szkolnych do podejmowania różnorodnych inicjatyw misyjnych.
  4. Poznanie rzeczywistości misyjnej i pracy polskich misjonarzy.
  5. Przybliżenie postaci i działalności św. Jana Pawła II, zwłaszcza jego podróży do krajów misyjnych.
  6. Promocja nauczycieli wspierających pracę na rzecz misji.

II. Tematyka Konkursu:

Konkurs służy odnowieniu i pogłębieniu świadomości misyjnej dzieci i młodzieży oraz ich odpowiedzialności za misje. Tegoroczny temat przewodni proponowany przez organizatorów brzmi: Z Janem Pawłem II na misyjnych drogach.

Temat Konkursu służy przypomnieniu nauczania misyjnego Jana Pawła II oraz Jego podróży apostolskich do krajów misyjnych Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Chcemy dać okazję dzieciom do poznania encykliki Redemptoris missio, która podkreśla aktualność misji w świecie. Jest to okazja, by dzieci i młodzież zapoznały się z rzeczywistością misyjną w krajach, które odwiedził papież, z pracą misjonarek i misjonarzy wśród ludności tubylczej. Konkurs w kategorii charytatywnej pobudza inicjatywy pomocowe dzieci i młodzieży. Zebrane środki finansowe podczas całorocznych akcji są przeznaczone na konkretny cel - dzieci pomagają dzieciom na misjach.

III. Zgłoszenie do Konkursu:

Udział szkoły w XVIII edycji Konkursu należy zgłosić on-line na formularzu dostępnym na stronie internetowej do dnia 28 grudnia 2018  r. Przesłanie prac musi nastąpić do dnia 29 marca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Organizatorzy nie będą przyjmować prac konkursowych od szkół, które w wyznaczonym terminie nie zgłosiły swojego udziału.

Konkurs odbywa się na trzech poziomach edukacyjnych:

  1. Pierwszy etap edukacyjny: klasy 1-3 szkoły podstawowej,
  2. Drugi etap edukacyjny: klasy 4-6 szkoły podstawowej,
  3. Trzeci etap edukacyjny:klasy 7-8 szkoły podstawowej oraz 3 klasa gimnazjum.

IV. Etapy Konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i centralnego.

V. Kategorie konkursowe

Organizatorzy Konkursu Mój Szkolny Kolega z Misji proponują uczniom udział kategoriach konkursowych: 1. Literacka; 2. Plastyczna; 3. Muzyczna; 4. Charytatywna.

Nauczyciele biorą udział w kategorii: scenariusz lekcji.

VI. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin jest jawny, obowiązuje w roku szkolnym 2018/2019 i jest dostępny na stronach internetowych: www.adgentes.misje.pl 

Informacje o wynikach Konkursu prezentowane będą na stronach www.adgentes.misje.pl

W sprawach nieuregulowanych decyzję ostateczną podejmują Organizatorzy Konkursu.