OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI Z OKAZJI 100-LECIA ISTNIENIA ZGROMADZENIA SIÓSTR PASJONISTEK „MĘKA PAŃSKA W OCZACH DZIECI I MŁODZIEŻY”

Organizator:

Zgromadzenie Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa (Siostry Pasjonistki)
02-951 Warszawa, ul. Husarii 55/57, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Adresaci i forma konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych:
  • uczniowie klas I-III szkół podstawowych – forma plastyczna
  • uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych – forma plastyczna
  • uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i III gimnazjum – forma literacka
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych – forma literacka.
 2. Temat: „MĘKA PAŃSKA W OCZACH DZIECI I MŁODZIEŻY”
 3. Forma: plastyczna i literacka.
 4. Cele konkursu:
  • kultywowanie wielkopostnej tradycji chrześcijańskiej
  • promowanie literatury biblijnej
  • rozpowszechnianie kultu Męki Pańskiej
  • rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowanej Męką Pańską
  • wyrażenie nastroju i uczuć związanych z rozważaniem Męki Pańskiej
  • promowanie młodych talentów plastycznych i literackich poprzez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców.
 5. Zalecana literatura:Pismo święte, teksty drogi krzyżowej, teksty tajemnic różańca św., Godzinki o Męce Pańskiej i inne opisy Męki Pańskiej według wybranych pisarzy Kościoła Katolickiego.
 6. Przebieg konkursu:

Konkurs jest organizowany w następujących etapach:
• etap I – szkolny
• etap II – diecezjalny
• etap III – ogólnopolski

Zadaniem Szkolnej Komisji Konkursowej jest wyłonienie po trzech uczniów z każdej kategorii wiekowej poziomu nauczania w szkole, według przyjętych przez siebie kryteriów.
• klasy I-III: trzech uczniów
• klasy IV-VI: trzech uczniów
• klasy VII-VIII i III gimnazjum: trzech uczniów
• klasy ponadpodstawowe: trzech uczniów.

Szkolna Komisja Konkursowa wysyła wyłonione prace z każdej kategorii (wraz z opisem), do osoby odpowiedzialnej dla danej diecezji. Osoba odpowiedzialna wydelegowana przez Organizatora (Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek), powołuje Komisję Konkursową która ma za zadanie wyłonienie ze swojej diecezji/archidiecezji po trzy miejsca z każdej kategorii wiekowej, następnie wyniki przesyła na etap III ogólnopolski, na adres: s. Noemi Joanna Wieliczko, ul. P.O.W. nr 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, gdzie zostanie zwołana komisja Konkursowa, która wyłoni Laureatów.
Laureatami są trzy pierwsze miejsca z każdej kategorii wiekowej wyłonione ze wszystkich uczestniczących diecezji.

 1. Jury – komisja Konkursowa
  Oceny dokonuje Jury – komisja Konkursowa, powołana na poszczególnych etapach
  etap I – Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez nauczyciela wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły.
  Etap II i Etap III – Komisja Konkursowa powołana przez osobę wyznaczoną przez Organizatora.
 2. Terminarz:
  • I etap– wyniki Szkolnej Komisji Konkursowej należy dostarczyć wraz z wyłonionymi pracami, które opatrzone będą w KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ (w załączeniu) i podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (w załączniku), do dnia 31 marca 2019 roku. (decyduje data stempla pocztowego).
  • II etap– Komisja konkursowa z nadesłanych prac wybiera zwycięzców i przesyła wyniki wraz z pracami na etap III do dnia 07 kwietnia 2019 roku.
  • Rozstrzygnięcie etapu III ogólnopolskiego nastąpi 28 kwietnia 2019 roku.
  • Ogłoszenie wyników do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
  • Wręczenie nagród i spotkanie z laureatami oraz Organizatorami konkursu, nastąpi
  08 czerwca 2019 roku podczas Gali Konkursowej.

Organizator konkursu
Zgromadzenie Sióstr Męki Pana naszego
Jezusa Chrystusa
ul. Husarii 55/57
02 -951 Warszawa
Z ramienia Organizatora wszelkich informacji dotyczących organizacji i przebiegu Konkursu udziela s. Noemi Wieliczko tel.724 117 242 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.