XIII OGÓLNOPOLSKA FRANCISZKAŃSKA OLIMPIADA WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE.

Już po raz trzynasty, w roku szkolnym 2018/2019, organizowana jest Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie.

Organizatorami są Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Warszawie, Klasztor Ojców Franciszkanów z siedzibą w Siedlcach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie,

Prowincja św. Maksymiliana Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Gdańsku,

Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Krakowie.

Celem Olimpiady jest przybliżenie młodemu pokoleniu postaci św. Maksymiliana. Ten wielki Polak, przez swoją działalność medialną oraz swoje życie dla innych, a zwłaszcza śmierć w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, na stałe wpisał się w historię narodu polskiego jako osoba niezwykła.

Olimpiada organizowana jest w ramach trzech konkursów dla uczniów szkół podstawowych (konkurs plastyczny), podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (konkursy wiedzy). W zeszłym roku w Olimpiadzie o św. Maksymilianie uczestniczyło ponad 2500 osób. W konkursach wiedzy nagrodami dla uczniów są laptopy, sprzęty fotograficzne i tablety.

Laureaci konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymają dodatkowo indeksy na uczelnie w Polsce.

Szczegóły zapisów i uczestnictwa w Olimpiadzie zawiera Regulamin dostępny na stronie: www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady
Anna Nowak - przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady
o. Robert Stachowiak - członek Komitetu Głównego Olimpiady

Olimpiada organizowana jest na trzech poziomach edukacyjnych:

I. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (klasy 0-V);

– konkurs wiedzy o św. Maksymilianie dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i klas trzecich gimnazjalnych;

– konkurs wiedzy o św. Maksymilianie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

II. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i gimnazjalnych (klasy III) jest organizowany w trzech etapach:

– etap I (szkolny) przeprowadzany przez komisje szkolne;

– etap II (diecezjalny) przeprowadzany przez komisje diecezjalne;

– etap III (finał ogólnopolski) przeprowadzany przez Komitet Główny Olimpiady.

 

III. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Poszczególne etapy należy przeprowadzić w następujących terminach:

– etap I (szkolny) – 4 grudnia 2018 roku;

– etap II (diecezjalny) – 28 lutego 2019 roku;

– etap III (finał ogólnopolski) – 4 kwietnia 2019 roku.

Udział w konkursie zgłaszają nauczyciele przygotowujący uczniów. Zgłoszenia należy dokonać (tylko i wyłącznie) przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Olimpiady (www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl)  od 1 września do 30 listopada 2018 roku. Zgłoszenie uważa się za skuteczne po uzyskaniu potwierdzenia od Organizatora pocztą elektroniczną maksymalnie w ciągu 3 dni od wysłania formularza. Jeżeli zgłaszający nauczyciel nie otrzyma potwierdzenia ma obowiązek skontaktować się z organizatorami Olimpiady.

Organizatorzy proszą, by wraz z protokołem należy przesłać podpisaną przez obojga rodziców/opiekunów prawnych uczniów lub uczniów pełnoletnich zgodę dla tych uczniów, którzy awansowali do etapu diecezjalnego, dotyczącą przetwarzania danych osobowych według wzoru zwartego w punkcie IV, 22 lub 23 Regulaminu. Uczniowie, których Komitet Główny Olimpiady takiej zgody rodziców/opiekunów prawnych lub ich samych (gdy są pełnoletni) nie będzie posiadał, nie mogą brać udziału w etapie II Olimpiady.