Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego wraz z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskie oraz Urzędem Miasta Opole organizują konkurs wiedzy „Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie” – 5 edycja skoki narciarskie. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i polega na zaprezentowaniu posiadanej wiedzy w formie testu przygotowanego przez organizatorów. Pytania w teście ułożone zostaną z zakresu wiadomości podanych w literaturze przedmiotu. Celem konkursu jest propagowanie wartości w sporcie oraz ukazanie relacji pomiędzy wiarą i sportem, jak również tematyki związanej ze skokami narciarskimi. Celem olimpiady jest również propagowanie wśród młodzieży idei sportu, aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz czerpania radości z działań wymagających zespołowej współpracy. Konkurs wpisuje się w takie akcje jak „Kibicuję Fair Play”, czy też „Stop zwolnieniom z WF-u”. Tegoroczna edycja projektu nawiązuje również do setnej rocznicy odzyskania niepodległości, podkreślając rolę sportu w tym wydarzeniu - cieszymy się również z tego faktu, że nasz konkurs został objęty ministerialnym patronatem „Niepodległa - stulecie odzyskania niepodległości”.

UCZESTNICTWO

Do konkursu może się zgłosić każda szkoła ponadgimnazjalna. Zgłoszenie następuje przez wypełnienie formularza, który znajduje się na stronie organizatora www.wk.diecezja.opole.pl
Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i finału wojewódzkiego. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.

Wyniki poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www.wk.diecezja.opole.pl

ETAP SZKOLNY

 1. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele, zgłaszający udział uczniów w konkursie.
 2. Nauczyciel zgłaszający uczniów w porozumieniu z Dyrekcją szkoły powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
 3. Do etapu finałowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania i zajęli pięć pierwszych miejsc – każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 5 najlepszych uczniów (jeśli szkoła tworzy Zespół Szkół, to można zgłosić po pięciu najlepszych uczniów z każdej szkoły tworzącej Zespół Szkół, np. technikum i szkoła branżowa).
 4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu finałowego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni od zakończenia etapu szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).
 5. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną w teście, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.

ETAP FINAŁOWY - WOJEWÓDZKI

 1. Etap finałowy odbędzie się w Opolu, aula seminaryjno-akademicka, ul. Drzymały 1a.
 2. Za przebieg finału wojewódzkiego odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez organizatora, które upoważnione są do powołania Komisji Konkursowej.
 3. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną w teście, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
 4. Komisja Konkursowa przedstawia protokół i wyniki testu na stronie www.wk.diecezja.opole.pl w terminie siedmiu dni od zakończenia finału wojewódzkiego.

TERMINARZ KONKURSU

 • Do 31 października 2018 r. - przyjmowanie zgłoszeń szkoły poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie www.wk.diecezja.opole.pl
 • Etap szkolny – 22 listopada 2018 r.
 • Finał Wojewódzki - 10 grudnia 2018 r. aula seminaryjno-akademicka w Opolu, ul. Drzymały 1.
 • Konferencja i gala wręczenia nagród laureatom - 18 grudnia 2018 r. aula Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (Opole, ul. Prószkowska 76).

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenie szkoły do udziału w „Olimpiadzie Wiedzy i Wartości w Sporcie” następuje przez wypełnienie formularza https://goo.gl/forms/5pK3o5Edft6GJtUH2 do 31 października 2018 r. Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się tylko drogą elektroniczną.

LITERATURA  I REGULAMIN KONKURSU

http://wk.diecezja.opole.pl/index.php/konkurs/wiedzy-o-sporcie/368-regulamin-olimpiady-i-zapisy

Informacje: koordynator konkursu Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu

Ks. prof. UO Jerzy Kostorz, tel. 664-477-422

Korespondencja: Adres do wysłania protokołu i testów z etapu szkolnego oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego:

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalne w Opolu

 1. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole

z dopiskiem „Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie”

Bardzo prosimy, by po zgłoszeniu szkoły do organizatorów, przekazać Wydziałowi katechetycznemu w Świdnicy informację o wzięciu udziału w Olimpiadzie.