XXIX EDYCJA OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ – organizuje diecezja opolska.

Hasło: Święty Jacek – wzór ewangelizacji

  1. Cele Olimpiady Teologii Katolickiej:
  • zainteresowanie uczniów wiedzą religijną;
  • rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej;
  • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej;
  • stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą.
  1. Terminy:

15 listopada 2018 r. – godzina 11:00 – etap szkolny

miejsce realizacji: szkoły ponadgimnazjalne na terenie całej Polski.

Po zgłoszeniu przez katechetów w Wydziale Katechetycznym udziału w Olimpiadzie, do każdej szkoły zostaną przesłane zestawy zadań dla etapu szkolnego. W razie wątpliwości należy kontaktować się z Wydziałem Katechetycznym Świdnickiej Kurii Biskupiej;

27 lutego 2019 r. – godzina 11:00 – etap diecezjalny

miejsce zostanie podane po przesłaniu protokołów z etapu szkolnego. Zazwyczaj etap diecezjalny odbywa się w auli Świdnickiej Kurii Biskupiej.

28-30 marca 2019 r. – etap ogólnopolski

Prosimy katechetów młodzieży ponadgimnazjalnej o zainteresowanie i przygotowanie uczniów do udziału w tej olimpiadzie. Szczegółowe informacje podane są w Internecie.

III. Uczestnicy:

Zgodnie z § 6 Regulaminu adresatami olimpiady są uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dających możliwość uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii.

Uczestnikami Olimpiady mogą być również – za zgodą Komitetu Głównego – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, uczęszczający na lekcje religii, który realizują indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

By wziąć udział w Olimpiadzie, uczestnik powinien zgłosić fakt gotowości wzięcia udziału nauczycielowi religii w terminie określonym w uchwale Komitetu Głównego. Nauczyciel religii winien w takim wypadku zgłosić Komitetowi Diecezjalnemu gotowość organizacji zawodów I stopnia na terenie szkoły.

 

  1. DANE TELEADRESOWE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO XXIX OTK

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu

Książąt Opolskich 19

45-005 Opole

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekretariat Wydziału:

77 44 32 133

77 44 32 103

fax.: 77 453 79 61

Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje dotyczące Olimpiady znajdują się na stronie internetowej: www.otk.pl

ZGŁOSZENIA:

Bardzo prosimy o zgłoszenie szkoły, wraz z nazwiskiem katechety odpowiedzialnego za przygotowanie uczniów, do Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej do 15 października 2018 r.

LITERATURA:

Literatura na poszczególne etapy jest do pobrania na stronie internetowej: http://otk.pl/literatura/