XIII EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA.

Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz Dekanat Bielski zapraszają dzieci i młodzież do udziału w XIII edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Święty Jan Paweł II w oczach dziecka.

Wzorem lat minionych temat konkursu jest zbieżny z aktualnym hasłem Dnia Papieskiego, które w tym roku brzmi: Promieniowanie ojcostwa. Poza tym przypominamy, że rok 2018 obfituje w ważne rocznice, takie jak 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 60 rocznica sakry biskupiej Karola Wojtyły i 40 wyboru Polaka na Stolicę Apostolską. Włączając się w obchody tych dat, zapraszamy do udziału w naszym konkursie plastycznym. Niech Jan Paweł II i jego nauki będą Wam inspiracją.

Konkurs plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” od ponad dekady przyciąga dzieci i młodzież z całej Polski i Świata. Niesłabnące zainteresowanie świadczy o tym, jak wielkie znaczenie ma osoba Świętego dla kolejnego pokolenia. Pokolenia, które nie miało okazji poznać Ojca Świętego. Pokolenia, które zna Jana Pawła II z przekazów dorosłych, licznych publikacji i samego nauczania Świętego. Dlatego tak ważna jest rola nas dorosłych w przybliżaniu najmłodszym osoby i nauczania Jana Pawła II. Zachęcamy katechetów, nauczycieli, rodziców i opiekunów wszelkiego rodzaju grup plastycznych do podjęcia tematu wśród swoich podopiecznych. Szczegóły w załączonym regulaminie.

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego

„ŚWIETY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA” 

(edycja XIII – 2018)

Konkurs odbywa się w ramach obchodów XVIII Dnia Papieskiego

 1. Organizatorzy

- Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

- Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie

- Dekanat Bielski

 1. Cele konkursu:
 2. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II.
 3. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.
 4. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
 5. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

III. Zasady konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3- 19 lat (ograniczenie wiekowe nie dotyczy kategorii V).
 2. Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:

         - kategoria I:   uczestnicy w wieku 3-5 lat

         - kategoria II:  uczestnicy w wieku 6- 9 lat

         - kategoria III:  uczestnicy w wieku 10- 12 lat

         - kategoria IV:  uczestnicy w wieku 13-19

         - kategoria V:  uczestnicy ze szkół specjalnych

 1. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XVIII Dnia Papieskiego
  „Promieniowanie ojcostwa"
 2. Format pracy: A-2, A-3.
 3. Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp.,
  z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).
 4. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić stopkę z danymi autora pracy załączoną
  do regulaminu.
 5. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia według załączonego wzoru.
 6. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 26 IX 2018 r. osobiście w Muzeum w Bielsku Podlaskim lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Muzeum w Bielsku Podlaskim

 1. Mickiewicza 45

17 – 100 Bielsk Podlaski

 1. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
 2. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
 3. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Muzeum w Bielsku Podlaskim.
 4. O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą elektroniczną.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 10.2016 r. o godz. 10.00 w Muzeum Bielsku Podlaskim.

Uwagi organizatorów:

 1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
 2. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła dowolną liczbę prac.
 3. Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
 4. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz możliwość zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
 6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r, Nr 24, poz. 83); do organizacji wystaw pokonkursowych, do publikacji w wydawnictwach wszelakiego typu, wydawanych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku oraz publikacji w Internecie.
 7. Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu nadesłania i publikowania prac.
 8. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszanych do konkursu oraz jest w posiadaniu oświadczeń o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem osób zgłaszanych do konkursu.
 9. Organizator informuje, że dyplomy będą wydawane jedynie zwycięzcom i wyróżnionym w poszczególnych kategoriach. Organizator nie przewiduje wydawania zaświadczeń oraz dyplomów za uczestnictwo w w/w konkursie.
 10. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznacznie rozumiane jako zapoznanie się z regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z tym informuję iż:

Biuro organizacyjne:

Muzeum w Bielsku Podlaskim

Mickiewicza 45

17 – 100 Bielsk Podlaski

Polska

tel. kom. +48 509 336 841

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.muzeum.bialystok.pl