IV DIECEZJALNY  KONKURS 

O  OBOZIE  KONCENTRACYJNYM GROSS-ROSEN 

„KL GROSS-ROSEN (1940–1945) OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

Rogoźnica, Muzeum Gross-Rosen, kwiecień 2019 r.

REGULAMIN

 

I. ORGANIZATORZY:

 • Ks. prałat Marek Babuśka - Wizytator Katechetyczny Dekanatu Strzegomskiego
 • Zespół Katechetów Dekanatu Strzegomskiego

PATRONAT:

 • Ks. dr Marek Korgul - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej
 • Janusz Barszcz - Dyrektor Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

II. CELE KONKURSU:

 1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży tematyki dotyczącej obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Przybliżenie uczniom historii związanej z tym miejscem.
 2. Kultywowanie pamięci i świadomości ogromnej tragedii, której świadkiem był obóz KL Gross-Rosen.
 3. Rozwijanie postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży.

III. TERMINY I MIEJSCE KONKURSU:

 1. Do 20.12.2018 r. należy zgłosić szkołę do udziału w konkursie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zał. nr 1)
 1. Od 3.01.2019 r. do 1.03.2019 r. należy przeprowadzić lekcje historii oraz inne zajęcia tematyczne przygotowujące dzieci i młodzież do etapu szkolnego tego konkursu.
 1. Do dnia 7.03.2019 r. należy przeprowadzić etap szkolny konkursu (kategoria literacka, plastyczna i multimedialna).

Dnia 14.03.2019 r. należy przeprowadzić Szkolny Konkurs Wiedzy (pytania konkursowe drogą e-mailową zostaną przesłane przez organizatorów konkursu do szkół, które zgłoszą swój udział w konkursie).

Do dnia 22.03.2019 r. należ przesłać protokół (zał. nr 2) z przeprowadzonego konkursu (wraz z pracami plastycznymi, literackimi i prezentacjami multimedialnymi) na adres:

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. App Piotra i Pawła
pl. Jana Pawła II 10
58-150 Strzegom

 1. W dniu 25.04.2019 r. na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbędzie się etap diecezjalny konkursu (do testu wiedzy pytania zostaną przygotowane przez pracowników działu oświatowego Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy):
 • godz. 9:00 – 09:45 – pisemny test wiedzy;

(uczniowie kategorii literackiej, plastycznej i multimedialnej będą mogli w tym czasie zwiedzić muzeum);

 • godz. 10:00 – 10:20 – poczęstunek;
 • godz. 10:30 – 12:20 – prezentacja nagrodzonych prac literackich, plastycznych i multimedialnych;
 • godz. 12:30 – 13.00 - rozdanie nagród we wszystkich kategoriach.

Opiekunowie zwycięzców w kategorii plastycznej, literackiej i multimedialnej zostaną wcześniej poinformowani drogą e-mailową

Adres etapu diecezjalnego konkursu:

Muzeum Gross-Rosen
Rogoźnica
, ul. Ofiar Gross-Rosen 26
58-152 Goczałków

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. W KONKURSIE mogą uczestniczyć uczniowie szkół: podstawowych, kl. III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
 1. Konkurs KL GROSS-ROSEN (1940-1945) OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA" będzie odbywał się w czterech kategoriach tematycznych:

a) konkurs wiedzy;

b) konkurs literacki;

c) konkurs plastyczny;

d) konkurs multimedialny.

 1. Każda placówka (szkoła) może zgłosić do udziału na szczeblu diecezjalnym:

a) w konkursie wiedzy: 1 osobę (zwycięzcę etapu szkolnego);

b) w konkursie literackim: 3 prace;

c) w konkursie multimedialnym: 3 prezentacje;

d) w konkursie plastycznym: 3 prace.

 

V. KATEGORIE WIEKOWE:

a) uczniowie kl. V-VI – konkurs plastyczny;

b) uczniowie kl. VII–VIII - konkurs literacki, plastyczny, multimedialny i wiedzy;

c) uczniowie kl. III gimnazjum oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – konkurs wiedzy, literacki i multimedialny.

 

VI. KRYTERIA OCENY:

Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatorów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a. konkurs wiedzy – zadania testowe;

b. konkurs literacki (wiersz, esej, wywiad, opowiadanie) nt. „Bolączki i perypetie obozowe, czyli tęsknota za wolnością więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen”:

 • zgodność pracy z tematem,
 • poprawność językowa,
 • format pracy: tekst napisany komputerowo, czcionką Times New Roman 12,
 • objętość pracy - maksymalnie 2 strony A-4,
 • czytelny opis pracy (na odwrocie):
 1. tytuł pracy,
 2. imię i nazwisko autora, wiek,
 3. placówka (nazwa, dokładny adres, nr telefonu i adres elektroniczny),
 4. imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

c. konkurs plastyczny nt. „Życie więźniów za drutami obozu koncentracyjnego Gross-Rosen”:

 • zgodność pracy z tematem,
 • dowolne techniki plastyczne (ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanka i in. – bez użycia materiałów sypkich),
 • format pracy: A4, A3,
 • prace bez oprawy w passe-partout,
 • czytelny opis pracy (wykonany na komputerze i przyklejony na odwrocie pracy):

1. tytuł pracy,

2. imię i nazwisko autora, wiek,

3. placówka (nazwa, dokładny adres, nr telefonu i adres elektroniczny),

4. imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,

 • praca nie może być nagrodzona w innym konkursie.

 

d. konkurs multimedialny: KL Gross-Rosen (1940-1945):

(uczniowie przygotowują prezentację multimedialną w programie POWER POINT do 20 slajdów, odtwarzaną automatycznie - czas trwania prezentacji do 10 minut. Ostatni slajd powinien zawierać: imię i nazwisko autora prezentacji, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz wykorzystaną bibliografię i źródła naukowe),

 • zgodność treści prezentacji z tematyką konkursu,
 • poprawność merytoryczna informacji zamieszczonych w prezentacji,
 • przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji (obraz, tekst, słowo, muzyka),
 • adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści (animacje niestandardowe).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do eksponowania prac konkursowych. Do każdej pracy konkursowej i do udziału w konkursie wiedzy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 3).

VII. NAGRODY:

Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci dyplomy i nagrody.

 

VIII. PROPONOWANA LITERATURA:

Alfred Konieczny, KL Gross-Rosen - hitlerowski obóz na Dolnym Śląsku 1940-1945,Wałbrzych 2007.

http://www.klubpodroznikow.com/relacje/polska-inne-miejsca/1333-muzeum-gross-rosen-w rogonicy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9F-Rosen


 [Zał. nr 1]

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 1. 1. Nazwa, typ i adres szkoły:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 1. 2. Adres e-mail szkoły:

............................................................................................................................................................................

 

 1. 3. Kategoria tematyczna:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 

 1. 4. Imię i nazwisko opiekuna, telefon:

 

..............................................................................................................................................................................

 

                                                                           Podpis opiekuna: ........................................................................


 [Zał. nr 2]

Protokół z etapu szkolnego konkursu:

KL GROSS-ROSEN (1940-1945) OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

 1. 1. Nazwa, typ i adres szkoły:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 1. 2. Adres e-mail szkoły:

............................................................................................................................................................................

 1. 3. Kategoria tematyczna, nazwisko i imię ucznia, wiek:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 1. 4. Imię i nazwisko opiekuna, telefon:

 

..............................................................................................................................................................................

 

Pieczęć szkoły: ………………………………….                  Podpis opiekuna: ………………………………….  


 [Zał. nr 3]

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie :„KL GROSS-ROSEN (1940 – 1945) OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”, który organizowany jest przez ks. prałata Marka Babuśkę – Wizytatora Katechetycznego Dekanatu Strzegomskiego i Zespół Katechetów Dekanatu Strzegomskiego.

Oświadczam także, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją.

                                             

                                                                                

……………………………..

                                                                                 podpis rodzica/prawnego opiekuna