Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej 2017/2018

etap diecezjalny 18 kwietnia 2018 r.

Serdecznie zachęcamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Zakresem merytorycznym tegorocznej edycji będą: Księga Psalmów, List do Galatów i List do Rzymian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.

Zakres merytoryczny nawiązuje do programu roku duszpasterskiego 2017/2018 poświęconemu osobie Ducha Świętego, który zachęca do odkrywania darów i owoców Ducha Świętego w życiu osobistym i społecznym. Materiałem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem - Edycja Świętego Pawła, 2011 (wersję pdf organizator udostępnia katechecie po zgłoszeniu szkoły).

Patronat honorowy nad konkursem objął Jego Ekscelencja ks. abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz Jego Ekscelencja ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski.

Na laureatów czekają cenne nagrody, w tym pielgrzymki do Ziemi Świętej, Rzymu i Wilna, nagrody rzeczowe oraz indeksy na 10 uczelni wyższych w Polsce, m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Rejestracja szkół do Konkursu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konkursowej www.okwb.pl i trwa do końca lutego.

Za organizację Konkursu na terenie diecezji odpowiada koordynator diecezjalny.

Niezbędne informacje oraz regulamin umieszczone zostały na stronie internetowej Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej: www.okwb.pl oraz na facebook.pl/konkursbiblijny.