III DIECEZJALNY KONKURS
O OBOZIE KONCENTRACYJNYM GROSS-ROSEN
„KL GROSS-ROSEN (1940–1945) OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

Rogoźnica, Muzeum Gross-Rosen, kwiecień 2018 r.

 

R E G U L A M I N

I. ORGANIZATORZY:

 • Prałat Marek Babuśka - Wizytator Katechetyczny Dekanatu Strzegomskiego
 • Zespół Katechetów Dekanatu Strzegomskiego

PATRONAT:

 • dr Marek Korgul - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej
 • Janusz Barszcz - Dyrektor Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

II. CELE KONKURSU:

1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży tematyki dotyczącej obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Przybliżenie uczniom historii związanej z tym miejscem.

2. Kultywowanie pamięci i świadomości tej ogromnej tragedii, której świadkiem był obóz KL Gross-Rosen.

3. Rozwijanie postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży.

III. TERMINY I MIEJSCE KONKURSU:

1. Do 12.2017 r. należy zgłosić szkołę do udziału w Konkursie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zał. nr 1)

2. Od 03.01.2018 r. do 02.03.2018 r. należy przeprowadzić lekcje historii oraz inne zajęcia tematyczne przygotowujące dzieci i młodzież do etapu szkolnego tegoż Konkursu. (pytania konkursowe drogą e-mailową zostaną dostarczone do szkół, które zgłoszą swój udział w Konkursie).

3. Do dnia 03.2018 r. należy przeprowadzić etap szkolny Konkursu (kategoria literacka, plastyczna i multimedialna).

Dnia 07.03.2018 r. należy przeprowadzić Szkolny Konkurs Wiedzy.

Do dnia 14.03.2018 r. przesłać protokół (zał. nr 2) z przeprowadzonego Konkursu (wraz z pracami plastycznymi, literackimi i prezentacjami multimedialnymi) na adres:

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. App Piotra i Pawła

Pl. Jana Pawła II 10
58-150 Strzegom
woj. dolnośląskie
tel.: 74-855-02-86

4. W dniu 04.2018 r. na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbędzie się etap diecezjalny Konkursu (do testu wiedzy pytania zostaną przygotowane przez pracowników działu oświatowego Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy):

 • 9:00 – 09:45 – pisemny test wiedzy;

     /uczniowie kategorii literackiej, plastycznej i multimedialnej będą mogli w tym czasie zwiedzić muzeum/;

   godz. 10:00 – 10:20 – poczęstunek;

   godz. 10:30 – 12:20 – prezentacja nagrodzonych prac literackich, plastycznych i multimedialnych;

 • 12:30 – rozdanie nagród we wszystkich kategoriach.

 

(Opiekunowie zwycięzców w kategorii plastycznej, literackiej i multimedialnej zostaną wcześniej poinformowani drogą e-mailową)

Adres:

Muzeum Gross-Rosen
Rogoźnica, ul. Ofiar Gross-Rosen 26
58-152 Goczałków
tel. 74 85-590-07, 669-188-779

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:

1. W KONKURSIE mogą uczestniczyć uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2. Konkurs KL GROSS-ROSEN (1940-1945) OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA" odbywał się będzie w czterech kategoriach tematycznych:

a) konkurs wiedzy;
b) konkurs literacki;
c) konkurs plastyczny;
d) konkurs multimedialny.

 1. Każda placówka (szkoła) może zgłosić do udziału:

a) w konkursie wiedzy: 1 osobę (zwycięzcę etapu szkolnego);
b) w konkursie literackim: 3 prace;
c) w konkursie multimedialnym: 3 prezentacje;
d) w konkursie plastycznym: 3 prace.

 

V. KATEGORIE WIEKOWE:

 1. uczniowie kl. V - VI – konkurs plastyczny;
 2. uczniowie kl. VII – konkurs literacki, plastyczny i multimedialny;
 3. uczniowie kl. II i III gimnazjum oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – konkurs wiedzy, literacki i multimedialny.

 

VI. KRYTERIA OCENY:

Oceny prezentacji konkursowych dokona JURY powołane przez Organizatorów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a) konkurs wiedzy – zadania testowe;

b) konkurs literacki (wiersz, esej, wywiad, opowiadanie) „Bolączki i perypetie obozowe, czyli tęsknota za wolnością więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen”:

 • zgodność pracy z tematem,
 • poprawność językowa,
 • format pracy: tekst napisany komputerowo, czcionką Times New Roman 12,
 • objętość pracy - maksymalnie 2 strony A-4,
 • czytelny opis pracy (w nagłówku po lewej stronie - na pierwszej stronie pracy):
  1. tytuł pracy
  2. imię i nazwisko autora, wiek,
  3. placówka (nazwa, dokładny adres, nr telefonu i adres elektroniczny),
  4. imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

c) konkurs plastyczny „Życie więźniów za drutami obozu koncentracyjnego Gross-Rosen”:

 • zgodność pracy z tematem,
 • dowolne techniki plastyczne (ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanka i in.),
 • format pracy: A4, A3,
 • prace bez oprawy w passe-partout,
 • czytelny opis pracy (wykonany na komputerze i przyklejony na odwrocie pracy):
  1. tytuł pracy,
  2. imię i nazwisko autora, wiek,
  3. placówka (nazwa, dokładny adres, nr telefonu i adres elektroniczny),
  4. imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
 • praca nie może być nagrodzona w innym konkursie.

 

d) konkurs multimedialny: KL Gross-Rosen (1940-1945):

(uczniowie przygotowują prezentację multimedialną w programie POWER POINT do 20 slajdów, odtwarzaną automatycznie - czas trwania prezentacji do 10 minut. Ostatni slajd powinien zawierać: imię i nazwisko autora prezentacji, adres szkoły, imię                  i nazwisko opiekuna oraz wykorzystaną bibliografię i źródła naukowe),

 • zgodność treści prezentacji z tematyką konkursu,
 • poprawność merytoryczna informacji zamieszczonych w prezentacji,
 • przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji (obraz, tekst, słowo, muzyka),
 • adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści (animacje niestandardowe).

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do eksponowania prac konkursowych. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 3).

 

VII. NAGRODY:

Uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci dyplomy i nagrody.

 

VIII. PROPONOWANA LITERATURA:

Alfred Konieczny, KL Gross-Rosen - hitlerowski obóz na Dolnym Śląsku 1940-1945, Wałbrzych 2007.

http://www.klubpodroznikow.com/relacje/polska-inne-miejsca/1333-muzeum-gross-rosen-w rogonicy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9F-Rosen

Wydział Katechetyczny
Świdnickiej Kurii Biskupiej 


Do pobrania załączniki: Karta zgłoszeniowa, Protokół, Oświadczenie

- wersja edytowalna (.doc)

- wersja do wydruku (.pdf)

 


 

************

[Zał. nr 1]

K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A

  

 1. Nazwa, typ i adres szkoły:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 1. Adres e-mail szkoły:

.........................................................................................................................................

 

 1. Kategoria tematyczna:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

 1. Imię i nazwisko opiekuna, telefon:

 

.........................................................................................................................................

 

 

                                            Podpis opiekuna: ............................................................ 

 

 

************** 

[Zał. nr 2]

Protokół z etapu szkolnego konkursu:

KL GROSS-ROSEN (1940-1945) OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

  

 1. Nazwa, typ i adres szkoły:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 1. Adres e-mail szkoły:

.........................................................................................................................................

 1. Kategoria tematyczna, nazwisko i imię ucznia, wiek:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 1. Imię i nazwisko opiekuna, telefon:

 

.........................................................................................................................................

 

 

 

 

Pieczęć szkoły: ………………………………….      Podpis opiekuna: ………………………………….  

 

 

**************** 

[Zał. nr 3]

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie: „KL GROSS-ROSEN (1940 – 1945) OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”, który organizowany jest przez Ks. Prałata Marka Babuśkę - Wizytatora Katechetycznego Dekanatu Strzegomskiego i Zespół Katechetów Dekanatu Strzegomskiego.

 

Oświadczam także, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją.

                                                                                                                                           

                                                                       …...........................………....……………………………..

                                                                                /Podpis Rodzica/prawnego Opiekuna/