Wydział Katechetyczny Świdnickiej Kurii Biskupiej włącza się w organizację XXX edycji Olimpiady Teologii Katolickiej adresowanej do młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Bardzo prosimy o zgłoszenie szkoły, wraz z nazwiskiem katechety odpowiedzialnego za przygotowanie uczniów, do Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej
do 25 października 2019 r.

 

  • Hasło tegorocznej Olimpiady: Dumni z Ewangelii i z Polski.
  • Uczestnicy: w olimpiadzie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie szkół ponad-podstawowych.
  • Etapy Olimpiady:

a/ szkolny – 20 listopada 2019 r.;

Po zgłoszeniu przez katechetów w Wydziale Katechetycznym udziału w Olimpiadzie, do każdej szkoły zostaną przesłane zestawy zadań dla etapu szkolnego. W razie wątpliwości należy kontaktować się z Wydziałem Katechetycznym Świdnickiej Kurii Biskupiej;

b/ diecezjalny – 4 marca 2020 r.;

Miejsce zostanie podane po przesłaniu protokołów z etapu szkolnego. Informujemy, że laureat (I miejsce) etapu diecezjalnego, będący tegorocznym maturzystą, jako nagrodę otrzyma wolny wstęp na studia w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu;

c/ ogólnopolski - przeprowadzony w dniach 16 – 18 kwietnia 2020 r.

Wykaz literatury, szczegółowe i najbardziej aktualne informacje dotyczące Olimpiady znajdują sie na stronie internetowej: www.otk.pl