W dniach 15-17 czerwca odbyły się dni skupienia stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Tym razem młodzież gościła w domu rekolekcyjnym ojców sercanów w Polanicy Zdroju, gdzie znajduje się Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Organizatorem spotkania był koordynator diecezjalny fundacji - ks. prałat Marek Korgul. Dniom skupienia przewodniczył ks. Grzegorz Umiński z Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej. „Czas na miłość” – tak brzmiał temat dni skupienia. Młodzieży towarzyszyli również przedstawiciele wydziału katechetycznego - ks. Damian Mroczkowski i pani Maria Szcześniak.

Podczas dni skupienia stypendyści wysłuchali kilku konferencji. Codziennie odbywała się Msza święta oraz wspólna modlitwa Liturgią Godzin. Młodzi mieli również okazję do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu. Uczestnicy otrzymali za zadanie napisać list do Pana Boga, w którym mogli Mu opowiedzieć o swoich smutkach i radościach, marzeniach. Listy te zostały złożone w czasie Mszy św. na ołtarzu z intencją o wyproszenie łask w nich zawartych.

Dni skupienia to nie tylko czas modlitwy i refleksji. To też okazja do wspólnego spędzania czasu. Młodzi pracowali w grupach, zwiedzali okolicę, mówili o swoich zainteresowaniach, oraz wspólnie muzykowali. Starsi stypendyści nauczyli młodszych kolegów tańców obozowych m.in. belgijki oraz skrzypka.

Diecezjalny koordynator przypomniał stypendystom, że Jednym z najważniejszych działań Fundacji jest prowadzony od samego początku jej istnienia program stypendialny. Zachęcił do osiągania najlepszych wyników w nauce, angażowania się w wolontariat oraz w życie swoich parafii. Dla tych, którzy w Fundacji stawiają pierwsze kroki, diecezjalne dni skupienia to najlepsze przygotowanie do letniego obozu w Kielcach, gdzie już w lipcu br. spotkają się stypendyści z całego kraju.

Obecnie w diecezji świdnickiej mamy 44 stypendystów, którzy uczęszczają do szkół podstawowych, gimnazjów, liceów. Większą część stypendystów stanowią studenci.