Wielkanoc 2017 r.

 

Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. (…). A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie» (Mt 28, 5-7).

 

Drodzy Katecheci,

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy najlepsze życzenia świąteczne!

Życzymy prawdziwej wiary, że Chrystus zmartwychwstał i pokonał śmierć! Niech ta wiara napełni nasze serca pokojem, radością i ufnością, że jesteśmy również przeznaczeni do życia, a nie śmierci, a nasze starania
i codzienność mają głęboki sens!

Z wdzięcznością za podejmowany wysiłek przepowiadania słowa Bożego poprzez katechizację - radosnego Alleluja w gronie bliskich i przyjaciół!

 

ks. Marek Korgul
dyrektor Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej

ks. Damian Mroczkowski – wizytator diecezjalny

p. Maria Szcześniak – sekretariat WK